Een zieke medewerker. Wat zijn jouw plichten?

Is jouw medewerker ziek? Dan is dit voor beide partijen vervelend. Als werkgever krijg je te maken met verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast heb je bepaalde verplichtingen naar je werknemer toe, of hij/zij nu een vast, tijdelijk of oproepcontract heeft.

De Wet verbetering poortwachter heeft als doel om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Deze wet verplicht jou, maar ook je werknemer om samen met de arbodienst of bedrijfsarts regelingen te treffen zodat je werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Lees hier welke stappen je doorloopt.

Je medewerker ziekmelden

Meldt jouw medewerker zich ziek, dan gebeurt dit meestal telefonisch. Stel dan gelijk de juiste vragen. Zo kom je achter informatie die je direct of later nodig hebt:

 • Hoelang denk je dat je verzuim duurt?
 • Wat kan ik doen om je te helpen?
 • Op welk adres en telefoonnummer ben je bereikbaar?
 • Welke werkzaamheden zou je nog wel kunnen doen?
 • Kan je niet werken door een ongeluk waarvoor jijzelf niet aansprakelijk bent?

Let erop dat je je tijdens het gesprek houdt aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet is bepaald wat wel en niet toegestaan is op het gebied van de privacy van je werknemer.

De Wet verbetering poortwachter

Als werkgever ben je verplicht om bepaalde acties vanuit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Het UWV checkt na twee jaar of je je hieraan hebt gehouden. Vindt het UWV dat je niet genoeg hebt gedaan, dan kan het UWV je verplichten om een jaar langer het loon van je medewerker door te betalen.

Jij bent als werkgever minimaal twee jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke medewerker(1e spoor). Lukt dit niet, dan zoek je samen met je medewerker werk bij een andere organisatie(2e spoor).

De stappen

 • Dag 1 Ziek melden
  Zorg ervoor dat jij je medewerker binnen vier dagen van verzuim een ziekmelding doorgeeft aan je arbodienst of bedrijfsarts. Hetzelfde doe je bij het UWV in het geval dat je medewerker aanspraak maakt op een ziektewetuitkering.
 • Week 6 Probleemanalyse WIA
  Is jouw medewerker zes weken ziek, dan laat je de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Zij stellen vast wat je werknemer wel of niet kan. Als werkgever begin je zelf met de aanleg van het dossier. Hierin leg je alle afspraken over re-integratie vast.
 • Week 8 Plan van Aanpak
  Binnen 8 weken na de ziekmelding stel je samen met je medewerker een Plan van Aanpak op. Hierin beschrijven jullie wat jullie gaan doen zodat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan.
 • Week 42 Ziek melden UWV
  In week 42 meld je jouw medewerker ziek bij het UWV.
 • Week 52 Eerstejaarsevaluatie
  Als jouw medewerker bijna een jaar ziek is, dan stellen jullie tussen week 46 en 52 samen een eerstejaarsevaluatie op. Hierin stellen jullie vast welk resultaat op het gebied van re-integratie jullie willen behalen en hoe jullie dit gaan bereiken.Hiervoor kunnen jullie het Formulier Eerstejaarsevaluatie gebruiken van het UWV. Dit formulier wordt door beide partijen ondertekend en je verstrekt hiervan een kopie aan je medewerker.Is er onvoldoende toekomstperspectief voor je medewerker in jouw organisatie, dan kijken jullie samen naar passend werk bij andere bedrijven.
 • Week 87 WIA-aanvraag
  Je medewerker ontvangt in week 87 een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit stuurt jouw medewerker binnen drie weken terug naar het UWV. Hierna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en voer een WIA-keuring uit.
 • Week 104 WIA-uitkering
  Is er aan de voorwaarden van de vorige stap voldaan, dan volgt na 104 weken ziekte ontslag en start de WIA-uitkering. 

Doorbetaling loon

Als werkgever ben je verplicht om je zieke medewerker tot einde contract of twee jaar lang minimaal 70% van het laatste loon te betalen. Voor het eerste geldt dat dit niet lager mag zijn dan het minimumloon. Voor het tweede ziektejaar geldt dit niet.

Passend werk

Is het niet mogelijk om je werknemer terug te laten keren in zijn of haar oude functie, dan bied je je medewerker passend werk aan binnen je bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn; in deeltijd, of met een aangepast takenpakket.

Payrolling bij Sterck! 

Een groot voordeel van payrolling is dat de begeleiding en risico van ziekte van je medewerker vallen onder het payroll tarief. Zo loop jij minder risico en kan jij met al je personeelszaken terecht bij ons.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. Sterck! helpt je graag verder.

Deel dit artikel

NBBU in Nederland

Wat houdt het in en wat verandert er vanaf januari 2022?