De inlenersbeloning vanaf 2022

Op 25 november 2021 bereikte de NBBU overeenstemming met de bonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De nieuwe NBBU cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 2 januari 2023. Dit zorgt voor wijzigingen in onder andere de fasentelling, het pensioen en de inlenersbeloning. De inlenersbeloning breidt per 3 januari 2022 uit met verschillende elementen.  Lees hieronder meer over de inlenersbeloning en wat er precies verandert.

Wat is de inlenersbeloning

De inlenersbeloning is een wettelijke verplichte beloningsregeling of cao voor uitzendkrachten, die dezelfde of een vergelijkbare functie hebben als de directe medewerkers van de opdrachtgever. Het doel van de inlenersbeloning is dat uitzendkrachten evenveel verdienen en ontvangen als directe medewerkers die dezelfde of een vergelijkbare functie hebben.

Onder inlenersbeloning vallen op dit moment:

 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
 • Een salaris vastgesteld via de salarisschalen;
 • Periodieken loonsverhogingen;
 • Initiële loonsverhogingen;
 • Onkostenvergoedingen;
 • ATV/ADV-dagen.

 

Wat verandert er in 2022?

Aan de hand van het nieuwe akkoord breidt de inlenersbeloning uit. Vanaf 3 januari 2022 vallen er nieuwe elementen onder de inlenersbeloning. Lees hieronder meer over de nieuwe elementen.

Eenmalige uitkeringen

Als de inlener een eenmalige uitkering geeft aan werknemers die direct in dienst zijn, dan hebben uitzendkrachten hier ook recht op. Voorbeelden van eenmalige uitkeringen zijn de zorgbonus en een compensatie voor met vertraging afgesloten cao’s. Hieronder valt niet de 13e maand of de eindejaarsbonus.

Thuiswerkvergoedingen

Als de inlener onkosten vergoed die te maken hebben met thuiswerken, dan hebben uitzendkrachten recht op dezelfde onkostenvergoeding.

Loonsverhoging met terugwerkende kracht

Loonsverhogingen bij de inlener, die ingaan vanaf een tijdstip in het verleden, vallen ook onder de inlenersbeloning en gelden voor uitzendkrachten die nog in dienst zijn bij de uitzendonderneming en werkzaam zijn bij de inlener.

Ter verduidelijking, de volgende punten vallen vanaf 3 januari 2022 onder de inlenersbeloning:

 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
 • Een salaris vastgesteld via de salarisschalen;
 • Periodieken loonsverhogingen;
 • Initiële loonsverhogingen;
 • Onkostenvergoedingen;
 • ATV/ADV-dagen;
 • Eenmalige uitkeringen;
 • Thuiswerkvergoedingen;
 • Loonsverhoging met terugwerkende kracht.

De wijzigingen gaan vanaf 3 januari 2022 in. Dit betekent dat uitzendkrachten vanaf die datum recht hebben op dezelfde vergoedingen van bovenstaande elementen, indien medewerkers in vaste dienst met een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener die ook krijgen. Dit heeft als gevolg dat uitzendkrachten duurder worden.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. Sterck! helpt je graag verder.

Deel dit artikel