Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ouderschapsverlof: een wettelijke regeling die is bedoeld om ouders de mogelijkheid te geven tijdelijk minder te werken om te wennen aan de nieuwe situatie. Oók jouw medewerkers hebben recht op ouderschapsverlof als zij een kind hebben gekregen.

In dit artikel lees je wat ouderschapsverlof inhoudt, of jouw medewerker er recht op heeft en wat er verandert aan ouderschapsverlof. De verwachting is dat veel ouders van de nieuwe regeling gebruik gaan maken. Het is daarom belangrijk dat je hier als werkgever op voorbereid bent.

De regels vóór 2 augustus 2022

De huidige regel omtrent ouderschapverlof is als volgt: Nederlandse werknemers die ouder of verzorger zijn hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof tot het 8e levensjaar van het kind. Dit verlof is onbetaald, tenzij anders is overeengekomen in de arbeidsvoorwaarden, of cao. Het aantal uur ouderschapsverlof is afhankelijk van het aantal uur wat je medewerker per week werkt. Hierbij ga je uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst.

Berekening: Het ouderschapsverlof bedraagt 26 x het aantal uren dat je medewerker werkt. Werkt de medewerker 32 uur? Dan heeft hij/zij recht op 26 x 32 uur ouderschapsverlof.

De medewerker bepaalt zelf hoe zij het ouderschapsverlof opnemen en verdelen. Het verlof hoeft niet in één keer achter elkaar opgenomen te worden. Een aantal uur per dag, verdeeld over meerdere weken en maanden is mogelijk.

Heeft mijn medewerker recht op ouderschapsverlof?

Jouw medewerker heeft recht op ouderschapsverlof als hij/zij:

 • De wettelijke ouder is van het biologische-, adoptie-, pleeg- of stiefkind;
 • Niet de wettelijke ouder is van het kind, maar het kind verzorgt en opvoedt (wonend op hetzelfde adres).

De nieuwe regels betaald ouderschapsverlof ná 2 augustus 2022

Door een Europese richtlijn komt er binnenkort verandering in het ouderschapsverlof. Vanaf augustus 2022 hebben beide ouders de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht op 70% loondoorbetaling door het UWV. Ook bij het betaalde verlof, geldt: de ouder kan zelf beslissen hoe zij dit verlof opnemen.

 • Betaald ouderschapsverlof kan alleen in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden. Maakt hij/zij hier geen gebruik van, dan kunnen deze weken onbetaald ingezet worden tot het kind 8 jaar is;
 • De overige 17 weken van het ouderschapsverlof zijn onbetaald;
 • Het is mogelijk geregeld dat je als werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult, check dit in de cao en arbeidsovereenkomst.

Mag je als werkgever een verzoek van een werknemer tot het tot het opnemen van (betaald) ouderschapsverlof weigeren?

Nee, dat mag je niet zomaar doen. Je mag het verzoek zelf niet weigeren, maar wel de verdeling van de werkuren/verlofuren als het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt (dat heet ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’). Hierbij kun je denken aan rooster technische problemen of problemen voor de productie of de veiligheid. In dat geval moet je met de werknemer overleggen over een andere verdeling van de verlofuren. Let op dat je dit tot vier weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof kan doen.

Welke verlofregelingen zijn er na 2 augustus 2022 in totaal?

Wij zetten ze voor je op een rijtje:

 • Zwangerschapsverlof/bevallingsverlof[1]
  Tijdens je zwangerschap heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof, dus in totaal 16 weken tegen 100% salaris voor de moeder van het kind;
 • Calamiteitenverlof
  Dag van de bevalling, tegen 100% uitbetaling salaris voor de partner/andere ouder van het kind;
 • Geboorteverlof
  Eenmaal het aantal werkuren per week tegen 100% uitbetaling salaris voor de partner/andere ouder van het kind;
 • Aanvullend geboorteverlof
  Maximaal 5 weken waarbij de partner/andere ouder van het kind een uitkering krijgt van 70% van het salaris. Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind;
 • Ouderschapsverlof
  26 (werk)weken waarvan 9 weken tegen 70% van het salaris en 17 weken onbetaald.

Ouderschapsverlof blog

Sterck! maakt het jou makkelijk

Geef je het juridisch werkgeverschap over aan Sterck! door middel van payrolling of uitzenden?  Dan regelen wij zaken als de salarisadministratie, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de betaling van het loon. Wij hebben kennis van (alle) cao’s, HR en de wet- en regelgeving. Daarnaast adviseren wij jou onder andere over zaken zoals opzegtermijnen.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll of uitzenden te verlonen? Neem dan contact met ons op. Sterck! helpt je graag verder.

[1] We spreken vaak van ‘zwangerschapsverlof’, maar na de bevalling wordt het officieel ‘bevallingsverlof’ genoemd.

 

Deel dit artikel

NBBU in Nederland

Wat houdt het in en wat verandert er vanaf januari 2022?