Werken via Sterck! als uitzendkracht

Kiest jouw werkgever om met Sterck! te werken dan ga jij via ons aan de slag als uitzend medewerker. Jij treedt in dienst bij Sterck! en wij zorgen dat voor jou alles goed geregeld is en jij voor jouw werkgever aan de slag kan.

Wij regelen dat

  • Jouw salaris op tijd betaald wordt;
  • Jouw arbeidsovereenkomst klopt;
  • Jij altijd antwoord krijgt op al jouw vragen rondom jouw werk;
  • Jij begeleid wordt bij ziekte.

Jouw opdrachtgever blijft jouw aanspreekpunt op de werkvloer en benadert jou voor vragen over jouw salaris, jouw werktijden en als jij op vakantie wil.

Hoe werkt uitzenden?

Uitzend service heeft alles met flexibilisering van het personeelsbestand van jouw werkgever te maken. Jouw werkgever geeft zijn werkgeversverplichtingen en lasten op het gebied van jouw dienstverband uit handen aan Sterck!.

Sterck! voert de personeels- en salarisadministratie voor jouw werkgever uit en is verantwoordelijk voor de juridische en fiscale onderdelen. Jij staat daarmee op de loonlijst van Sterck!. Door de uitzend constructie ben jij tewerkgesteld bij jouw werkgever, de Klant van Sterck!. 

Wij betalen jouw salaris uit, stellen jouw arbeidsovereenkomst op en zorgen dat de NBBU CAO wordt toegepast met eventuele aanvullende voorwaarden die voor jou van toepassing zijn.

Cao

Indien bij jouw werkgever een CAO van toepassing is dan is deze ook van toepassing bij jouw dienstverband met (via) Sterck!. Standaard is de CAO NBBU van toepassing bij Sterck!, mocht de CAO bij jouw werkgever ten positieve afwijken van de CAO NBBU dan passen wij die ‘extra’s’ toe op jouw verloning via Sterck!

In dienst bij Sterck!

Dienstverband van een uitzend medewerker

In principe werkt alles hetzelfde als bij regulier werknemerschap. Jij werkt op dezelfde locatie, hebt dezelfde leidinggevende en dezelfde werkzaamheden, maar het contract teken jij met ons. Wij betalen jouw netto loon en in geval van verzuim begeleiden wij jou.

Verzuim met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Ben jij een keer ziek? Dat is natuurlijk geen ramp, wel heel vervelend voor je. In de uitzend overeenkomst tussen jou en Sterck! staat beschreven wat wij van jou verwachten tijdens je verzuim en wat je van ons kan verachten.

Je Uitzendovereenkomst eindigt bij arbeidsongeschiktheid alleen nog op de overeengekomen einddatum. De uitzendovereenkomst eindigt ook niet als de opdrachtgever de opdracht stopt. Er is dan een loondoorbetalingsverplichting tot het einde van de uitzendovereenkomst met een maximum van 2 jaar.

De eerste 52 weken bestaat er recht op 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon en ten minste het voor hem geldende minimumloon. In de 53e tot en met 104e week bestaat er recht op 80% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

Wachtdagen tijdens verzuim

Als je ziek bent ontvang je over de 1e dag geen loon, dit heet een wachtdag.

Ben je nog ziek als je contract afloopt?

Loopt je contract af, dan ga jij ziek uitdienst en melden wij jou aan bij het UWV.

Voordelen van werken met Sterck!

Uitzendservice blijft een ingewikkelde constructie. De consultants van Sterck! staan voor jou klaar om zaken toe te lichten en jou te assisteren.

Adviseur: bij ons team van specialisten kan jij terecht voor een kundig en eerlijk advies over CAO, HR, wettelijke – en juridische zaken;

Portal: Middels de portal kom jij gemakkelijk in contact, krijg jij snel antwoord en heb jij 24 uur per dag een actueel overzicht van jouw verloning, loonstroken, jaaropgaves en opgebouwde vakantiedagen en -geld. Ook jouw uitzendovereenkomst vind jij hier terug;

Certificeringen en keurmerken: zijn met name van belang voor jouw inlener. Toch is het voor jou prettig om te weten dat jij bij ons goed zit. Je vindt dit terug bij onze downloads en certificeringen.

Is het nu zo anders om via een Uitzend constructie te werken? Nee eigenlijk niet. Heb jij dan meer of minder arbeidsvoordelen dan medewerkers die een vast contract hebben en/of direct in dienst zijn? Nee zeker niet.

De overheid heeft een aantal payroll regels opgesteld waardoor een uitzend medewerker er nooit op achteruit mag gaan. Alle voorwaarden van jouw werkgever zijn van toepassing op je uitzendovereenkomst met Sterck!. Op deze wijze behoud jij dezelfde arbeidsvoorwaarden als jouw collega’s.

Voor de rest werkt het hetzelfde. Jij krijgt van ons een contract, jij krijgt hiervoor een vergoeding en jij bent werkzaam bij jouw werkgever.