Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik de mutaties aanleveren bij Sterck!?

2
3

Uitzenden:
Dit moet uiterlijk vóór de tweede werkdag van de nieuwe periode het variabele uren zijn. Gaat het om mutaties die boven op het afgesproken salaris komen zoals onkosten of meer uren? Dan ontvangen wij die graag voor de 3e week van de periode. Alle mutaties die later worden aangeleverd worden in de volgende periode verwerkt.

Payroll:
Dit moet uiterlijk vóór de tweede werkdag van de nieuwe maand indien het variabele uren zijn. Gaat het om mutaties die boven op het afgesproken salaris komen zoals onkosten of meer uren? Dan ontvangen wij die graag voor de 20ste van de maand. Alle mutaties die later worden aangeleverd worden in de volgende periode verwerkt.

Mijn medewerker is ziek, moet ik doorbetalen?

2
3

Of de medewerker recht heeft op doorbetaling, de hoogte en de duur ervan hangen allemaal af van het soort contract dat jij met ons hebt. In principe staat dit in de inleenovereenkomst. Het blijft altijd een vervelende situatie en Sterck! helpt jou graag hierbij. Aarzel niet om contact op te nemen met ons via de portal, info@sterck-uitzenden.nl of WhatsApp.

Kan ik de medewerker een voorschot uitbetalen?

2
3

Wij kunnen dit zeker regelen. Echter, dit moet jij altijd op papier aan ons doorgegeven. Daarbij adviseren wij dit op papier vast te leggen met de medewerker.

Wanneer krijgen de medewerkers uitbetaald?

2
3

Uitzenden:
De medewerker krijgt iedere vrijdag aan het einde van de dag betaald. Indien dit anders moet is dit op voorhand afgesproken en vast gelegd in de Inleenovereenkomst.

Payroll:
Wij hebben een vaste betaaldatum in de maand en dat is de 25ste. Valt de 25ste in het weekend of op een nationale feestdag, dan wordt er de eerst mogelijke werkdag voor de 25ste betaald.

Wanneer moet ik de factuur betalen?

2
3

In de inleen overeenkomst zijn wij een betaaltermijn overeengekomen. Deze dient gehanteerd te worden. Lukt dit niet, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

De medewerker geeft aan op vakantie te gaan. Hoeveel dagen heeft hij/ zij?

2
3

Uitzenden:
De medewerker heeft recht op 25 vakantiedagen bij een 40 – urige werkweek als de CAO NBBU van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Indien jij als inlener een andere cao hanteert die meer dagen voorschrijft 25, dan is dat aantal van toepassing.

Payroll:
In Nederland heeft een medewerker minimaal recht op 20 dagen. Indien jij als Klant meer dagen wilt geven is dit altijd mogelijk. Indien er een CAO van toepassing is binnen jouw bedrijf dan dienen we, en dit is verplicht, minimaal de afgesproken CAO regels voor wat betreft vakantie te volgen.