Pensioenleeftijd in Nederland

Weet jij tot welke leeftijd je moet werken in Nederland? De Nederlandse overheid regelt voor iedereen die in Nederland woont of werkt een basispensioen. Dit recht staat onder de Algemene Ouderdomswet (AOW). Je ontvangt je basispensioen pas wanneer je de pensioenleeftijd bereikt wat afhankelijk is van jouw geboortedatum.

De Nederlandse overheid heeft per 1 januari 2013 besloten om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen. In de loop van 2013 tot 2019 is de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 66 jaar gegaan. In 2023 doelt de Nederlandse overheid op een pensioenleeftijd van 67 jaar. De pensioenleeftijd groeit mee met de gemiddelde levensverwachting in Nederland; hoe hoger de levensverwachting, hoe hoger de pensioenleeftijd.

Ben je na 31 december 1959 geboren, dan is je pensioenleeftijd nog niet definitief bekend. De pensioenleeftijd wordt vijf jaar van te voren bekendgemaakt.

Huidige AOW-leeftijden

Jaar AOW-leeftijd Betreft personen geboren
2020 66 jaar + 4 maanden Na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
2021 66 jaar + 4 maanden Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
2022 66 jaar + 7 maanden Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
2023 66 jaar + 10 maanden Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
2024 67 jaar Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
2025 67 jaar Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
2026 67 jaar Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960

 

Benieuwd tot welke leeftijd jij moet werken in Nederland? Bereken je pensioenleeftijd op de website van SVB.

Deel dit artikel

NBBU in Nederland

Wat houdt het in en wat verandert er vanaf januari 2022?