NBBU in Nederland

Ben jij bekend met de NBBU? De NBBU staat voor de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Het is één van de bekendste brancheorganisaties voor uitzendbureaus, payrollbedrijven en andere flexorganisaties in Nederland. Veel uitzendondernemingen zijn lid van de NBBU. Ben jij een uitzendkracht en is de uitzendonderneming waar jij werkzaam bent lid van de NBBU? Dan is de onderneming zich verplicht aan de NBBU-cao te houden. Per 1 januari 2022 verandert de NBBU-cao. Lees hieronder wat dit betekent voor jou. 

 

Hoe werkt de NBBU? 

Het is goed geregeld voor uitzendkrachten in Nederland, vooral als de uitzendonderneming waar je werkzaam bent lid is van de NBBU. Hierdoor heb jij, als uitzendkracht, bepaalde rechten waar de uitzendonderneming rekening mee moet houden. Kenmerkend voor de NBBU-cao is het fasensysteem. Je rechtspositie als uitzendkracht is afhankelijk van de NBBU fase waarin je je op dat moment bevindt. Daarbij geldt: hoe langer je werkzaam bent, hoe meer rechten je hebt. Het gaat hierbij om rechten zoals de pensioenregeling, opzegtermijn en loondoorbetaling. 

 

Het fasensysteem vanaf 2022 

Het NBBU fasensysteem kent vier fasen. De duur van elke fase verschilt. Je begint altijd bij fase 1. De fasen zijn afhankelijk van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau werkt. Het gaat dus alleen om hoe lang je voor het uitzendbureau werkt, niet hoeveel. Het aantal uren dat je in die periode werkt, maakt dus niet uit. 

Het NBBU fasensysteem wijzigt vanaf 3 januari 2022. De NBBU is namelijk tot een nieuw akkoord gekomen met de betrokken vakbonden, waardoor er een nieuwe cao voor uitzendkrachten van kracht wordt. Eén van de wijzigingen is de inkorting van de fasen. Op dit moment is het mogelijk om 5,5 jaar op basis van een uitzendovereenkomst te werken, vanaf 3 januari 2022 wordt dit maximaal 4 jaar. Treed je in dienst na 3 januari 2022? Dan val je direct onder het nieuwe fasensysteem van de NBBU. Werk je vóór 3 januari 2022 al via een uitzendbureau? Dan gelden de nieuwe regels vanaf januari 2023.  

 

Fase 1-2 – De eerste 52 weken 

Fase 1 en 2 worden vaak als één geheel gezien, omdat veel hetzelfde is. Deze periode duurt vanaf 3 januari 2022 maximaal 52 weken, voorheen duurde dit 78 weken. Op basis van de NBBU-cao is tijdens fase 1 en 2 een zogenaamd uitzendbeding van toepassing, tenzij in de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat een uitzendbeding niet van toepassing is. Een uitzendbeding is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat de overeenkomst tussen de uitzendkracht en uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever de ter beschikking eindigt. Dus, einde opdracht is einde uitzendovereenkomst, ook bij ziekte.  

Is er een onderbreking tussen de twee uitzendovereenkomsten van zes maanden of langer, dan begint de telling van de gewerkte weken weer bij fase 1.  

Let op 

Bevind jij je voor 3 januari 2022 al in fase 1-2? Dan geldt er een overgangsregeling. De nieuwe regel van 52 gewerkte weken geldt dan niet direct. De bestaande uitzendovereenkomsten die zijn gesloten vóór 3 januari 2022 worden voortgezet. De nieuwe regeling geldt voor jou dan pas vanaf 2 januari 2023.  

Indien je op 2 januari 2023 een uitzendovereenkomst hebt in fase 1-2, maar al meer dan 52 weken gewerkt, dan stroom je direct door naar fase 3. 

 

Fase 3 – 3 jaar of 6 contracten 

Ben je meer dan 52 weken werkzaam? Dan bevind je je in fase 3. Deze fase duurt vanaf 3 januari 2022 maximaal drie jaar, voorheen was dit maximaal vier jaar. Gedurende deze drie jaar krijg je maximaal zes uitzendovereenkomsten van een bepaalde tijd. In fase 3 is geen uitzendbeding van toepassing. 

Je hebt de volgende rechten tijdens fase 3:  

  • De uitzendonderneming is verplicht je minstens een maand van tevoren te melden dat je contract stopt of verlengd wordt. Doen zij dit niet, dan heb je recht op aanzegvergoeding; 
  • Je hebt recht op loon zolang je contract duurt. Als je werk wegvalt, betaalt het uitzendbureau je 100% door en in sommige gevallen zijn zij verplicht ander werk voor je te zoeken; 
  • Bij ziekte heb je recht op doorbetaling van je loon. Er kan sprake zijn van eventuele wachtdagen. Dit vind je terug in je uitzendovereenkomst; 
  • Recht op doorbetaling bij feestdagen; 
  • Recht op pensioenopbouw. 

Let op 

Bevind jij je voor 3 januari 2022 al in fase 3? Dan geldt er een overgangsregeling. De regel van zes uitzendovereenkomsten in drie jaar geldt niet direct. De bestaande uitzendovereenkomsten in fase 3 die zijn gesloten vóór 3 januari 2022 worden voortgezet. De nieuwe regeling geldt dan pas voor jou vanaf 2 januari 2023. 

Vanaf 2 januari 2023 geldt de nieuwe regeling dat fase 3 maximaal drie jaar duurt voor alle uitzendkrachten.  

 

Fase 4 – Onbepaalde tijd 

Zijn de jaren in fase 3 voorbijgevlogen? Dan bevind je je in fase 4. Over het algemeen gelden hierbij dezelfde rechten als in fase 3, maar een belangrijk verschil is dat je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt en dus in vaste dienst komt bij het uitzendbureau. In deze fase heb je de meeste rechten en zekerheid. 

De volgende rechten zijn voor jou van toepassing: 

  • De wettelijke opzegtermijn is van toepassing. Zonder goede reden kan je niet ontslagen worden. Dit kan alleen met een beëindigingsovereenkomst, of toestemming van een rechter of van het UWV. 
  • Je hebt recht op loon zolang je contract duurt. Als je werk wegvalt moet het uitzendbureau je 100% door blijven betalen en eventueel ander werk voor je zoeken; 
  • Bij ziekte heb je recht op doorbetaling. Mogelijk is er sprake van eventuele wachtdagen, dit vind je terug in je uitzendovereenkomst; 
  • Recht op doorbetaling bij feestdagen; 
  • Recht op pensioenopbouw. 

Ook in fase 4 geldt wederom dat indien er een onderbreking is tussen twee uitzendovereenkomsten van 6 maanden of langer, de telling van de gewerkte weken weer bij het begin van fase 1 begint. 

Ter verduidelijking onderstaande tabel:   

Fase  Voor 03-01-2022  Na 03-01-2022 
NBBU fase 1 en 2  78 weken  52 weken 
NBBU fase 3  4 jaar  3 jaar 
NBBU fase 4  Onbepaalde tijd  Onbepaalde tijd 

Kortom, je bouwt met de weken en jaren meer rechten op. Houd het nieuwe fasensysteem van de NBBU ook goed in de gaten. Daarbij is het is goed om te weten wat er in je uitzendovereenkomst staat over uitzendbedingen en eventueel andere zaken, zodat je hier goed van op de hoogte bent. Werk je via Sterck! of sta je bij Sterck! op de loonlijst? De kans is dan groot dat deze cao van toepassing is op jou.  

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. Sterck! helpt je graag verder.

 

Deel dit artikel