Valt mijn bedrijf onder een cao?

De kans is groot dat jij als ondernemer wel eens hebt gehoord van een cao en je ermee te maken hebt gehad. Het is handig om te weten of er een CAO op jouw bedrijf van toepassing is en zo ja, welke. Zo weet jij welke arbeidsvoorwaarden en afspraken er gelden voor jou en je medewerkers. In deze blog beantwoorden wij de meest gestelde vragen rondom cao’s.

Wat is een cao?

Een cao is een collectieve, schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen werkgeversorganisaties. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die aanvullen wat er in de wet is geregeld. Dit gaat over o.a. over loon, werktijden, proeftijd, pensioen, opzegtermijn en toeslagen. De arbeidsvoorwaarden in een cao zijn gunstiger voor medewerkers dan de afspraken die in de wet staan. Het loon is bijvoorbeeld hoger of medewerkers krijgen meer vakantiedagen.

Welke soorten cao’s zijn er?

Er bestaan twee soorten cao’s.

 • Bedrijfstak-cao
  Deze collectieve afspraak geldt binnen een complete sector en noemt men ook wel een branche-cao. De cao geldt voor alle bedrijven en werknemers in een branche. Denk bijvoorbeeld aan de bouw- of metaal-cao. Nederland telt ongeveer 250 bedrijfstak-cao’s.
 • Ondernemings-cao
  Deze collectieve afspraken zijn vooral voor middelgrote en grote bedrijven en gelden alleen voor werknemers van één bepaald bedrijf. Het kan zelfs zo zijn dat er verschillende cao’s gelden voor één bedrijf. Zij maken dan onderscheid in verschillende bedrijfsonderdelen en functiegroepen. De ondernemings-cao’s worden afgesloten tussen de werkgever en één of meer vakbonden.

Daarnaast zijn de cao’s onder te verdelen in minimum-cao’s en standaard cao’s.

 • Minimum-cao
  Dit is de meest voorkomende cao. Dit is een cao met een minimum karakter. In dit geval mogen de partijen afwijken van de cao, maar alleen ten gunste van de werknemer.
 • Standaard-cao
  Wanneer een cao een standaard karakter heeft, zijn partijen gebonden aan de gemaakte afspraken in de cao. Er mag niet van afgeweken worden, alleen als hier expliciet toestemming voor wordt gegeven in de cao.

Is een cao verplicht?

Geldt er een cao voor jouw bedrijf, dan ben je verplicht je daaraan te houden. Wanneer dit niet het geval is en er geldt geen cao voor je bedrijf, dan houd je je aan het wetboek.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Partijen die een bedrijfstak-cao hanteren kunnen een verzoek indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) om de cao te laten gelden voor de gehele bedrijfstak. Als dit verzoek goed wordt gekeurd, dan wordt de cao algemeen verbindend verklaard. Veel van de bedrijfstak cao’s zijn algemeen verbindend verklaard. Daarom vallen veel bedrijven onder een cao.

Cao gaat voor op een individuele arbeidsovereenkomst

Valt jouw bedrijf onder een cao en wil je je medewerkers tegemoetkomen door voor hen gunstigere afspraken vast te leggen? Dan mag je dit doen zolang de bepalingen niet nadelig afwijken van de cao én als het een minimum-cao betreft. Van een standaard-cao mag je niet afwijken, zelfs niet als deze gunstiger is voor je medewerkers.

Valt mij bedrijf onder een cao?

Je bent verplicht een cao toe te passen als:

 • Je lid bent van een werkgeversorganisatie(bedrijfstak-cao);
 • Je een eigen cao hebt opgesteld voor je bedrijf(een ondernemings-cao);
 • Een bedrijfstak-cao binnen de branche is algemeen bindend verklaard door de AVV.

Een grote kans dus dat jij gebonden bent aan een cao. De Belastingdienst geeft een sector af voor jouw bedrijf. De werkingssfeer die in de cao van deze sector staat check je met je feitelijke werkzaamheden. Twijfel je alsnog welke cao voor jouw bedrijf geldt? Neem dan contact op met je werkgevers-of brancheorganisaties, óf neem contact op met Sterck!.

Is er geen cao van toepassing?

Valt jouw bedrijf niet onder een cao, dan maak jij samen met je medewerker afspraken over zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Houd je hierbij aan de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze wetten staan o.a. in de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek.

Wij adviseren je om je gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast te leggen. Zo loop je minder risico. Het is namelijk lastig om te bewijzen dat je mondeling afspraken hebt gemaakt. Houdt jouw medewerker bijvoorbeeld vol dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet is afgesproken, dan gaat de rechter van een onbepaalde tijd contract uit.

Daarbij komt dat er een aantal afspraken zijn die alleen gelden als ze schriftelijk zijn vastgelegd: proeftijd, concurrentie- en relatiebeding, tussentijds opzegbeding en een boetebeding.

Sterck! heeft kennis van (alle) cao’s

Geef je het juridisch werkgeverschap over aan Sterck! door middel van de Sterck! uitzenden of payroll, dan regelen wij zaken als de salarisadministratie, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de betaling van het loon. Wij hebben kennis van (alle) cao’s, HR en de wet- en regelgeving.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. Sterck! helpt je graag verder.

Deel dit artikel

NBBU in Nederland

Wat houdt het in en wat verandert er vanaf januari 2022?