Wetten en regels rond vakantiekrachten

De vakantie staat weer voor de deur. Voor jou geen reden om stil te zitten. Hoog tijd om extra personeel op te trommelen om de drukte of afwezigheid van je huidige medewerkers op te vangen. Veel scholieren en studenten zoeken naar een vakantiebaan om ervaring op te doen of een zakcentje bij te verdienen. Net als voor je huidige medewerkers worden zij door de wet beschermd, maar voor vakantiemedewerkers gelden extra regels. Zo is bijvoorbeeld de inzetbaarheid beperkt. Wij zetten de regels en richtlijnen voor je op een rijtje.

Vakantiewerkers?

In de meeste cao’s worden onder vakantiekrachten scholieren en studenten verstaan die in de zomer, van 1 juni tot 1 september tijdelijk werk bij jouw bedrijf verrichten. Van vakantiewerk is sprake als hij of zij:

  • een dagopleiding volgt;
  • tijdens school- of studievakanties werkt;
  • niet langer dan 6 weken werkt en;
  • niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar.

De arbeidsovereenkomst

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsovereenkomst met je vakantiekracht af te sluiten. Wettelijk kan een mondelinge overeenkomst voor een vakantiewerker volstaan, maar om discussies achteraf te voorkomen adviseren wij je om de afspraken altijd schriftelijk in een arbeidscontract vast te leggen. Zo komen jullie beide niet voor verrassingen te staan. Het opstellen van een schriftelijke overeenkomst is wel verplicht als dit in de CAO staat (mits die er is).

Wat mag jouw vakantiewerker doen?

  • 13-, 14- jarigen mogen alleen klusjes doen zoals oppassen bij familie of auto’s wassen. Ook mogen zij helpen bij licht, niet-industrieel werk. Het is toegestaan dat zij vakkenvullen, reclamedrukwerk bezorgen, aan de lopende band werken of lichte werkzaamheden verrichten op bijvoorbeeld een manege, camping of speeltuin. Belangrijk hierbij is dat het geen nadelige gevolgen mag hebben voor hun ontwikkeling, veiligheid of gezondheid.
  • 15-jarigen mogen iets meer. Dezelfde werkzaamheden als 13- en 14-jarigen, maar ook hulpwerkzaamheden in de horeca, zoals helpen in de bediening van een kantine of restaurant. Wordt er alcohol geschonken? Dan mag de 15-jarige hier niet werken. Net als achter de kassa werken of zwaar tillen.
  • 16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen als dit niet schadelijk is voor de gezondheid. Het is voor deze leeftijdsgroep nog steeds verboden om met gevaarlijke stoffen te werken en het werk mag niet verhinderen om naar school te gaan. Zij mogen wel risicovol werk doen onder deskundig toezicht. Hier zijn veel regels aan verbonden.

Toestemming ouders

Is je vakantiewerker jonger dan zestien jaar? Dan moet je toestemming vragen aan de ouders of voogd. Wanneer je vakantiekracht er niet zelf mee komt, dan mag je na vier weken uitgaan van stilzwijgende toestemming van de ouders. Ouders kunnen binnen een maand een beroep doen op de onbekwaamheid van de minderjarige om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. In dit geval moet de overeenkomst worden vernietigd. Wij adviseren je om de ouders altijd mee te laten tekenen om dit te voorkomen.

Werktijden vakantiekrachten

  • 13-, 14- jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7:00 en 19:00. Er geldt een maximum van 35 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar. Werkt je vakantiewerker 4,5 uur of meer op een dag? Dan hebben zij recht op een half uur pauze. 13-, 14-jarigen mogen niet op zondag werken en wanneer zij twee dagen achter elkaar werken, moeten zij tussen de shifts minimaal 14 uur rust hebben.
  • 15-jarigen werken maximaal 8 uur per dag tussen 7:00 en 21:00 uur. Zij werken niet meer dan 5 dagen achter elkaar en hebben net als de vorige groep recht op een half uur pauze bij een 4,5 uur durende werkdag. Elke twee werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Werken op een zondag is toegestaan(met toestemming van een ouder), voor maximaal 11 zondagen binnen 16 weken.
  • 16- en 17-jarigen werken maximaal 9 uur op een dag tussen 7:00 en 23:00 uur en niet meer dan 45 uur in de week. Werken zij meer dan 4,5 uur dan hebben ze recht op een half uur pauze. Bij deze leeftijd mogen jongeren maximaal 160 uur binnen 4 weken werken. Op voorwaarde dat zij elke week anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Voor de zondagen geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar.

Wat verdient jouw vakantiekracht?

Is jouw vakantiekracht 15 tot en met 20 jaar? Dan heeft hij of zij recht op een deel van het minimumloon; het minimumjeugdloon. Voor 13- en 14-jarigen geldt deze verplichting niet, maar het geeft goedwerkgeverschap aan als je hen het loon betaalt van een 15-jarige. Net als je huidige medewerkers hebben vakantiewerkers recht op vakantiegeld, dit is 8% van het brutominimumloon.

Wil je weten of het voor jou interessant is om jouw vakantiewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. Sterck! helpt jou graag verder.

Deel dit artikel