De inlenersbeloning, wat houdt het in?

Worden jouw medewerkers door ons verloond? Dan vind je het vast fijn om te weten dat zij dezelfde beloningen krijgen als jouw vaste medewerkers. Dit is wel zo eerlijk en daarbij; je voorkomt scheve gezichten. Vanaf 2015 zijn wij hiertoe verplicht. In dit jaar is de inlenersbeloning in het leven geroepen. De inlenersbeloning? Ja, dit is een term uit de uitzend-cao van de ABU en NBBU, en is wettelijk vastgesteld in de WAADI. Deze regeling verplicht ons om jouw flexwerkers vanaf dag één hetzelfde loon en vergoedingen te bieden als personeelsleden die jij eventueel zelf in dienst hebt of zoals is vastgelegd in de cao.

Waaruit bestaat de inlenersbeloning?

  • Het geldende periodeloon in de schaal;
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  • Arbeidsduurkorting, hierin maken wij de keuze tussen compensatie in tijd en/of geld;
  • Initiële loonsverhoging, hierbij kijken wij naar de hoogte en het tijdstip van verhogen;
  • Kostenvergoeding (als wij die vrij van premies en belastingen kunnen vergoeden) zoals reiskosten, gereedschapskosten en andere noodzakelijke kosten;
  • Salaris(schaal)verhogingen.

Hoe gaat dit in zijn werking?

Er komt veel kijken bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Daarom vragen wij de informatie van de verschillende elementen, bij elke nieuwe medewerker op tijd bij je op. Zijn er tussendoor wijzigingen? Houd ons daar dan van op te hoogte. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het correcte loon. Dit is in 2020 geregeld met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wat als jij geen cao hebt?

Allereerst stellen wij vast of jouw bedrijf onder een werkingssfeer van een cao valt. De werkingssfeer is een bepaling in iedere cao waarin staat beschreven op welke onderneming of ondernemingen én op welke werknemers de cao van toepassing is. Het is dus mogelijk dat jouw bedrijf valt onder een bedrijfstak-cao of een sector-cao zonder dat jij hiervan op de hoogte bent.

Geldt er toch echt geen cao bij jouw bedrijf? Dat is geen probleem. De inlenersbeloning gaat namelijk over gelijke beloning. Kortom; wat krijgt je werknemer in eenzelfde of soortgelijke functie? In dit geval kijken wij dus naar jouw beloningsmethodiek.

Wil jij zeker weten waar je aan toe bent als je een nieuwe medewerker aanneemt? Neem dan contact met ons op. Sterck! helpt jou graag verder.

Deel dit artikel

NBBU in Nederland

Wat houdt het in en wat verandert er vanaf januari 2022?